بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟

 

برای اینکه از نیروی های قوی تری بهره ببرید باید منابع جم کنید که شامل اکسیر، اکسیر سیاه و سکه می‌شود. برای جم آوری این منابع، می‌توانید خودتان با دستگاه هایی که در اختیار دارید تولید کنید یا به دیگر دهکده‌ها حمله کنید و منابع جمع کنید. حمله به دیگر افراد علاوه بر افزایش منابع، بازی را برای شما قشنگتر می‌کند.

شما، با توجه به تاون‌ها، ظرفیت نیرو، سطوح مختلف، نیروهای بیش از حد و فضای اشغالی هر نیرو، بسیاری از بازیکنان کلش آف کلنر به دنبال بهترین ترکیب نیرو در سطوح مختلف بازی هستند. در این مطلب ارزشمند ما بهترین ترکیب نیروهای بازی کلش آف کلنز را که توسط بهترین های این بازی چیده شده است، برای شما نمایش میگذاریم و می‌توانید به بهترین تبدیل شوید . هر بازیکنی را که در حمله میبینید را نابود کنید، دهکده خود را سریع‌تر ارتقا دهید، از بازی لذت بیشتری ببرید.

 

بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟ کلشه

بهترین ترکیب حمله برای تاون هال 14 کلش اف کلنز

بهترین ترکیب برای تاون هال 14 در بازی کلش آف کلنز به طور کلی به شیوه بازی و تارگت شما از حمله بستگی دارد، اما معمولاً یک ترکیب مناسب شامل انواع نیروها و ساختمان‌ها برای دفاع و حمله است. اینجا یک ترکیب معمول برای تاون هال 14 که به طور وسیع استفاده می‌شود گرداوری شده :

 

برای حمله:
1. سوپر وارد (Super Warden): برای افزایش قدرت نیروهای حمله‌ای.
2. بمباران کننده (Bombardier): برای تخریب دیوارها و ساختمان‌های دفاعی.
3. دراگون (Dragon): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.
4. مینیون (Minion): برای حملات سریع و سبک.
5. بمب (Bomb): برای شکستن دیوارها و افزایش امکانات حمله.

 

برای دفاع کردن هم این تریکب رو حتما داشته باش😉

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
5. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

 

به مرور زمان انجام چندین حمله شما کم کم به استراتژی خود خواهید رسید، بنابراین بهتر است که بازی خود را بر اساس تارگت های خود تنظیم کنید و و حمله ها هایی که انجام دادید و یا دفاع های خود را باز مشاهده کنید .

بهترین ترکیب تاون هال 13 کلش اف کلنز
برای تاون هال 13 در کلش آف کلنز، ترکیب‌های مختلفی برای حمله و دفاع وجود دارد که به شیوه بازی شما بستگی دارد. اما، یک ترکیب مناسب برای این مرحله به این شکل است :

 

برای حمله:
1. کوئین (Queen) و کینگ (King): برای رهبری حملات و نابودی دفاع‌ها.
2. زره سامورایی (Samurai Armor): برای افزایش مقاومت و زنده ماندن نیروها.
3. نینجا (Ninja): برای حملات سریع و ناگهانی.
4. ناو (Ship): برای حملات از دریا.
5. مینیون (Minion): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.

 

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. پرشین (X-Bow): برای حفاظت در برابر هواپیماها و زمینی‌ها.
5. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
6. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

 

این نکته را در نظر بگیرید که شیوه بازی شما میتواند این ترکیب را به دلخواه تغییر دهد ، اما این ترکیبات به طور کلی مناسب و تست شده هستند و می‌توانند به شما کمک کنند تا در بازی برنده میدان نبرد باشید. حتما هر نیرو را چندین مرتبه در حمله با خود داشته باشید تا با ابعاد فعالیت آن آشنا شوید .

بهترین ترکیب تاون هال 12 کلش اف کلنز :
بهترین ترکیب برای تاون هال 12 در کلش آف کلنز می‌تواند شامل انواع نیروها و ساختمان‌ها شما بسته به قدرت برای حمله و دفاع باشد. اینجا یک ترکیب مناسب و تست شده برای تاون هال 12 لیست شده است:

 

برای حمله:
1. کوئین (Queen) و کینگ (King): برای رهبری حملات و نابودی دفاع‌ها.
2. زره سامورایی (Samurai Armor): برای افزایش مقاومت و زنده ماندن نیروها.
3. نینجا (Ninja): برای حملات سریع و ناگهانی.
4. ناو (Ship): برای حملات از دریا.
5. مینیون (Minion): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.

 

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. پرشین (X-Bow): برای حفاظت در برابر هواپیماها و زمینی‌ها.
5. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
6. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

 

بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟

اینکه چند مرتبه حمله داشته ای بسیار در سبک حمله شما تایر دارد چون هر حمله یک تجربه خواهد بود . اما این ترکیبات به طور کلی تست شده اند و می‌توانند راهنمای شما باشند تا در بازی پیروز باشید.

 

بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟ کلشه

بهترین ترکیب تاون هال 11 کلش اف کلنز :
برای تاون هال 11 در کلش آف کلنز، ترکیب‌های مختلفی برای حمله و دفاع وجود دارد که به شیوه بازی شما بستگی دارد. اما، اینجا یک ترکیب مرسوم برای این لول از بازی رالیست کردیم:

 

برای حمله:
1. کوئین (Queen) و کینگ (King): برای رهبری حملات و نابودی دفاع‌ها.
2. زره سامورایی (Samurai Armor): برای افزایش مقاومت و زنده ماندن نیروها.
3. نینجا (Ninja): برای حملات سریع و ناگهانی.
4. ناو (Ship): برای حملات از دریا.
5. مینیون (Minion): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.

 

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. پرشین (X-Bow): برای حفاظت در برابر هواپیماها و زمینی‌ها.
5. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
6. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

 

هرچند که این ترکیبات تست شده هستند، اما بهتر است با توجه به نیاز خود، ترکیبات را بچینید و حمله های پی در پی را فراموش نکنید.

بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟

بهترین ترکیب تاون هال 10 کلش اف کلنز
برای تاون هال 10 در کلش آف کلنز، ترکیب‌های مختلفی برای حمله و دفاع وجود دارد که به نیاز شما بسته است. اما، اینجا یک ترکیب مناسب برای این سطح از بازی را لیست کردیم:

 

برای حمله:
1. کوئین (Queen) و کینگ (King): برای رهبری حملات و نابودی دفاع‌ها.
2. زره سامورایی (Samurai Armor): برای افزایش مقاومت و زنده ماندن نیروها.
3. نینجا (Ninja): برای حملات سریع و ناگهانی.
4. ناو (Ship): برای حملات از دریا.
5. مینیون (Minion): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.

 

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. پرشین (X-Bow): برای حفاظت در برابر هواپیماها و زمینی‌ها.
5. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
6. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

 

همه نیرو ها را برای حمله تست کنید سعی کنید نیرو های مکمل را باهم به حمله ببرید.

 

بهترین ترکیب تاون هال 9 کلش اف کلنز
برای تاون هال 9 در کلش آف کلنز، ترکیب‌های مختلفی برای حمله و دفاع وجود دارد که به شیوه و نیاز شما در هر زمان بستگی دارد. اما، اینجا یک ترکیب زیبا برای قسمت فراهم آورده شده است:

 

برای حمله:

1. کوئین (Queen) و کینگ (King): برای رهبری حملات و نابودی دفاع‌ها.
2. زره سامورایی (Samurai Armor): برای افزایش مقاومت و زنده ماندن نیروها.
3. نینجا (Ninja): برای حملات سریع و ناگهانی.
4. ناو (Ship): برای حملات از دریا.
5. مینیون (Minion): برای تخریب مناطق گروهی از دفاع‌ها.

 

برای دفاع:
1. تور آتشین (Inferno Tower): برای تسخیر نیروهای حریف با قدرت آتش.
2. توپ دوگانه (Double Cannon): برای حمله به نیروهای نزدیک.
3. تفنگدار (Archer Tower): برای حفاظت از دفاع‌های اصلی.
4. پرشین (X-Bow): برای حفاظت در برابر هواپیماها و زمینی‌ها.
5. باراک (Barracks): برای ایجاد نیروهای پیاده.
6. دیوارهای تقویت شده (Reinforced Walls): برای افزایش مقاومت دهکده در برابر حملات.

بعد از چندین حمله و آشنایی بیشتر با نیرو ها ساختمان ها و همچنین ترکیب های بازی شما خود یک پلیر حرفه ای هستید .

 

بهترین ترکیب حمله کلش اف کلنز چیست؟

این مطلب دارای بخش 2 می باشد و به زودی منتشر خواهد شد 🙂

 

 

خرید اکانت کلش آف کلنز

ثبت آگهی فروش اکانت کلش اف کلنز

تخمین قیمت اکانت کلش اف کلنز

اکانت های تحویل آنی